3 راهکار بانک بین‌المللی توسعه آمریکا برای کاهش مصرف برق در بخش عمومی کشور برزیل ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

3 راهکار بانک بین‌المللی توسعه آمریکا برای کاهش مصرف برق در بخش عمومی کشور برزیل

بیش از ۶۰ درصد میزان برق مصرفی کشور‌ها به طور متوسط به فضا‌های عمومی، خانگی و تجاری اختصاص می‌یابد و تلاش برای صرفه‌جویی در این سه حوزه نه تنها می‌تواند به پایداری جریان برق کمک کند، که از اتلاف بیش از حد انرژی برق جلوگیری خواهد کرد.