قطع برق ۲۳۹ اداره پرمصرف در خوزستان ۱۳ تیر ۱۴۰۱

قطع برق ۲۳۹ اداره پرمصرف در خوزستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع برق ۲۳۹ مشترک پر مصرف اداری استان در راستای کنترل مصرف برق ادارات و سازمان‌های عمومی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.