کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمترین میزان در 40 سال گذشته ۰۸ تیر ۱۴۰۱

کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمترین میزان در 40 سال گذشته

موجودی ذخایر راهبردی نفت آمریکا (SPR) به 497.9 میلیون بشکه کاهش یافته که کمترین میزان از آوریل 1986 به شمار می رود.