۱۰۸۰ میلیارد تومان اعتبار به سد دالکی تزریق می‌شود ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
معاون اجرایی رییس جمهور:

۱۰۸۰ میلیارد تومان اعتبار به سد دالکی تزریق می‌شود

معاون اجرائی رئیس جمهور در جریان سفر نظارتی خود به استان بوشهر، از سد دالکی دشتستان بازدید کرد.