مهم‌ترین برنامه‌های بخش طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه پارس تشریح شد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهم‌ترین برنامه‌های بخش طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه پارس تشریح شد

مدیر طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه پارس مهم‌ترین برنامه‌های در حال اجرا و پیش‌ روی این بخش را تشریح کرد.