هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت نفت برای مقابله با خوردگی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
نماینده کارگروه خوردگی شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد

هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت نفت برای مقابله با خوردگی

نماینده کارگروه خوردگی شرکت ملی نفت ایران گفت: تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان شرح نیاز درباره خوردگی در شرکت‌های تابع تعریف و اعتبار آن اختصاص داده شده است.