وجود یک نهاد تنظیم‌گر بالادستی برای کنترل مصرف انرژی ضروری است ۱۸ آذر ۱۴۰۱

وجود یک نهاد تنظیم‌گر بالادستی برای کنترل مصرف انرژی ضروری است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون انرژی به این نتیجه رسیده که ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر بالا دستی در سطح معاونت انرژی برای مدیریت مصرف در سطح کشور ضروری است.