راه‌حل‌های کاربردی محققان برای کنترل آلودگی هوا/ سازمان‌های مرتبط با این فناوری‌ها همکاری کنند ۱۶ دی ۱۳۹۹

راه‌حل‌های کاربردی محققان برای کنترل آلودگی هوا/ سازمان‌های مرتبط با این فناوری‌ها همکاری کنند

نجیمی می‌گوید: در ستاد یک برنامه‌ای آغاز شده در بحث نانوباتری که مربوط به بحث بلندمدت کنترل آلودگی هوا می‌شود؛ با استفاده از فناوری نانو این باتری‌ها هم ظرفیت انرژی‌شان افزایش می‌یابد و هم قیمت پایین‌تری پیدا می‌کنند، ضمن اینکه می‌توانیم تولید بومی این محصول را داشته باشیم.