فروش مکمل در جایگاه‌های سوخت ممنوع است ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
رئیس صنف جایگاه‌های سوخت اعلام کرد

فروش مکمل در جایگاه‌های سوخت ممنوع است

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با توجه به اصرار شرکت های تابعه وزارت نفت درباره استاندارد بودن سوخت، خرید و فروش مکمل در جایگاه‌ها خصوصا به صورت اجباری ممنوع است و البته ما هم از تخلف پرسنل در این مورد اغماض نخواهیم کرد.

بازرسان استاندارد کم‌فروشی نازل‌های سوخت مایع را کنترل می‌کنند ۱۵ تیر ۱۴۰۱
مدیرکل استاندارد استان تهران:

بازرسان استاندارد کم‌فروشی نازل‌های سوخت مایع را کنترل می‌کنند

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بیش از ۹۹ درصد از نازل‌های بنزین در استان تهران، استاندارد هستند و شهروندان باید هنگام سوخت‌گیری، به برچسب‌های استاندارد نصب‌ شده روی نازل‌ها توجه کنند.

شایعات کم‌فروشی در بنزین ۲۸ تیر ۱۳۹۹

شایعات کم‌فروشی در بنزین

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: وقتی باک اتومبیل خالی است و کمتر از گنجایش، بنزین زده می‌شود، تبخیر بسیار بالا می‌رود.

ماجرای کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت چیست؟ ۰۸ آبان ۱۳۹۸

ماجرای کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت چیست؟

کم‌فروشی در برخی از جایگاه‌های سوخت سال‌هاست که آفت این بخش است و اعتراض بسیاری از مردم را به همراه دارد؛ به‌تازگی هم با انتشار فیلمی در فضای مجازی، واکنش‌های زیادی را در برداشته است که البته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن را تایید نکرده است.