دستپاچگی برای استحصال آب‌های ژرف برای چیست؟ ۰۷ مهر ۱۴۰۱

دستپاچگی برای استحصال آب‌های ژرف برای چیست؟

رئیس سازمان محیط زیست در موضع گیری اخیرش درباره استحصال آبهای ژرف گفته است: با استحصال این منابع برای تامین آب شرب مشکلی نداشته و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز این منابع را راه حلی برای تامین آب مناطق کم آب دانسته است.

پیش‌بینی مشکل تامین آب شرب در تابستان شهرهایی از سمنان ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

پیش‌بینی مشکل تامین آب شرب در تابستان شهرهایی از سمنان

استاندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان ضمن جدی دانستن معضل کم‌آبی در این استان معتقد است که مشکل کم‌آبی در این استان با افزایش بارندگی‌ها نیز به‌طور کامل رفع نمی‌شود.