ژئوپارک پیشنهادی مراغه در اروپا معرفی شد ۱۷ مهر ۱۴۰۱

ژئوپارک پیشنهادی مراغه در اروپا معرفی شد

ژئوپارک پیشنهادی مراغه توسط یکی از اعضای شورای عالی ژئوپارک‌های یونسکو در شانزدهمین کنفرانس ژئوپارک‌های اروپایی به میزبانی شهر «وربانیا»ی ایتالیا معرفی شد.