کمیسیون‌های مشترک ایران و روسیه نشست B2B برگزار می‌کنند ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت

کمیسیون‌های مشترک ایران و روسیه نشست B2B برگزار می‌کنند

کمیسیون‌های مشترک ایران و روسیه در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نشست B2B برگزار می‌کنند.