ایران می‌تواند در زمینه مطالعات نفت و گاز با الجزایر همکاری کند ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی:

ایران می‌تواند در زمینه مطالعات نفت و گاز با الجزایر همکاری کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران و الجزایر این امکان را دارند در حوزه مسائل دانش‌بنیان و زیرساخت‌ها و مطالعات انرژی به‌ویژه نفت و گاز همکاری داشته باشند.