نقشه‌ راه همکاری ایران و روسیه امضا می‌شود ۰۸ آبان ۱۴۰۱
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت:

نقشه‌ راه همکاری ایران و روسیه امضا می‌شود

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت از مذاکره برای امضای نقشه‌راه همکاری ایران و روسیه در نشست شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه خبر داد.

روسیه میزبان شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه ۰۷ آبان ۱۴۰۱

روسیه میزبان شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه

شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه هشتم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی روسیه برگزار می‌شود.