استماع گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

استماع گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از استماع گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست این کمیسیون خبر داد.