عواید اقتصادی سوآپ گاز روسیه برای ایران چه خواهد بود؟ ۱۶ آذر ۱۴۰۱

عواید اقتصادی سوآپ گاز روسیه برای ایران چه خواهد بود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قراردادهای سوآپ به ارتباط کشورها با یکدیگر و تحریم ناپذیری کمک کرده و با به خطر افتادن منافع دیگر کشورها، اعمال تحریم دشوارتر می‌شود و اثر تحریم‌ها کاهش خواهد یافت که سوآپ گاز روسیه موجب تحویل گاز در شمال و عدم انتقال گاز به این بخش شده و مانع از افت فشار می‌شود.