اعضای کمیته حمایت علمی آب منصوب شدند ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
با حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا؛

اعضای کمیته حمایت علمی آب منصوب شدند

طی احکام جداگانه‌ای از سوی محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، رئیس و اعضای کمیته حمایت علمی آب منصوب شدند.