‌احداث‌هزار واحدمولدخورشیدی‌درمناطق‌محروم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان مطرح کرد:

‌احداث‌هزار واحدمولدخورشیدی‌درمناطق‌محروم

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از همکاری بسیج مهندسین صنعتی و بسیج سازندگی برای احداث هزار پنل خورشیدی در استان سمنان برای مناطق محروم خبر داد و گفت: این نیروگاه پنج کیلوواتی برای مدجویان در مناطق محروم تحت عنوان جهاد روشنایی اجرا می شود.