۵۴۶ انشعاب رایگان گاز به مددجویان کردستانی واگذار شد ۲۰ آبان ۱۴۰۱

۵۴۶ انشعاب رایگان گاز به مددجویان کردستانی واگذار شد

شرکت گاز کردستان امسال ۵۴۶ انشعاب رایگان به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، بهزیستی و ایثارگران استان واگذار کرد.