تقویت حکمرانی آب از مباحث اصلی حوزه رسانه است ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
سرپرست مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در آیین افتتاح کارگاه بین‌المللی «سواد رسانه‌ای آب» خبر داد:

تقویت حکمرانی آب از مباحث اصلی حوزه رسانه است

مشاور وزیر نیرو و سرپرست مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، تقویت حکمرانی آب را یکی از مباحث اصلی حوزه رسانه دانست و گفت: در کنار برگزاری کارگاه آموزشی بین‌المللی «سواد رسانه‌ای آب»، کارگاه آموزشی با موضوع تغییرات اقلیم در تیرماه و کارگاه آموزشی ارتقای نقش زنان در مدیریت آب در شهریور سال‌جاری برگزار می‌شود.