نانو الیاف‌های بومی به کمک محیط زیست و مبارزه با کرونا می آیند ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

نانو الیاف‌های بومی به کمک محیط زیست و مبارزه با کرونا می آیند

یکی از شرکت‌های دانش بنیان فناوری تولید نانو الیاف را در کشور بومی کرده است. برای تولید این الیاف به فناوری پیشرفته‌ای نیاز است.