برنت ۸۳ دلار و ۶ سنت شد ۰۲ اسفند ۱۴۰۱

برنت ۸۳ دلار و ۶ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۱ سنت معادل ۱.۲۰ درصد کاهش به ۸۳ دلار و ۶ سنت رسید.

بهای نفت در بازار جهانی| نفت برنت در محدوده ۱۲۱ دلار ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

بهای نفت در بازار جهانی| نفت برنت در محدوده ۱۲۱ دلار

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش به ۱۲۱ دلار و ۱۰ سنت رسید.