نگرانی امارات از کمبود عرضه نفت در ۲۰۲۴ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

نگرانی امارات از کمبود عرضه نفت در ۲۰۲۴

وزیر انرژی امارات با اشاره با سالها سرمایه‌گذاری پایین در صنعت نفت و کاهش تولید بسیاری کشورها، نسبت به کمبود عرضه در ۲۰۲۴ هشدار داد.

رشد هفتگی نفت در واکنش به چشم انداز کمبود عرضه ۰۷ آبان ۱۴۰۱

رشد هفتگی نفت در واکنش به چشم انداز کمبود عرضه

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر گسترش محدودیت‌های کووید ۱۹ در چین، حدود یک درصد کاهش یافت اما تحت تاثیر نگرانی‌های عرضه و آمار اقتصادی بهتر از حد مطلوب، موفق شد رشد هفتگی رقم بزند.