رشد تولید ۱۱۱ درصدی پتروشیمی بندرامام ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

رشد تولید ۱۱۱ درصدی پتروشیمی بندرامام

پتروشیمی بندرامام در شهرستان ماهشهر در جنوب خوزستان از ابتدای فروردین امسال تاکنون بیش از ۷۷۷ هزار تن محصولات تولید کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱۱ درصد رشد دارد.