آسمانخراش شرکت ملی گاز بر چه پایه ای استوار است؟ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسمانخراش شرکت ملی گاز بر چه پایه ای استوار است؟

در شرایط تنگنای بودجه‌ای دولت و علی‌رغم دستورات رئیس‌جمهور و وزیر نفت مبنی بر کاهش هزینه‌ها، چگونه و تحت تاثیر چه اراده‌ای پروژه احداث آسمان‌خراش شرکت گاز با هزینه‌ حدود 10 هزار میلیارد تومان در حال پی‌گیری است؟!