برق ادارات دولتی پرمصرف از فردا قطع می‌شود ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛

برق ادارات دولتی پرمصرف از فردا قطع می‌شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: برق تعدادی از ادارات تهران که به هشدارهای شرکت توزیع برق برای رعایت صرفه‌جویی توجه لازم را نداشتند فردا قطع خواهد شد.