سهم یک درصدی ایران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر/ بایدعزم ملی برای توسعه انرژی پاک در بین مسئولان ایجاد کرد ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
در گفتگوبا نبض انرژی مطرح شد؛

سهم یک درصدی ایران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر/ بایدعزم ملی برای توسعه انرژی پاک در بین مسئولان ایجاد کرد

کارشناس حوزه انرژی تجدیدپذیر گفت: یکی از دلایل عقب ماندگی ایران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر عدم تخصیص بودجه و نیز به روز نبودن در خصوص فناوری‎های نوین در زمینه افزایش بازدهی و عدم اعتماد به توانمندی بخش خصوصی است؛ در حالی که می‌توان با تخصیص بودجه و ایجاد سازوکارهایی مشارکت بخش خصوصی را به شدت افزایش داد.