طرح‌های انتقال آب و تصحیح الگوی مصرف راه حل بحران کم آبی است ۲۰ دی ۱۴۰۱
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

طرح‌های انتقال آب و تصحیح الگوی مصرف راه حل بحران کم آبی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: پروژه های حفاظت و تعادل بخشی منابع آب، طرح های انتقال آب و تصحیح الگوی مصرف راه حل های بحران کم آبی در خراسان رضوی است.

کمبود آب تهران با بارش‌های اخیر حل نشده است ۰۷ دی ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران:

کمبود آب تهران با بارش‌های اخیر حل نشده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران با بیان اینکه بارش‌های اخیر خیلی به مخازن سدها کمک نخواهند کرد و آوردی برای رودخانه‌ها ندارد، گفت: با بارش‌های اخیر، کمبود آب تهران حل نشده و مشترکان همچنان به موضوع مدیریت مصرف حساس باشند.