قطع آب مشترکان بدمصرف در هفته سوم پاییز ۱۶ مهر ۱۴۰۱

قطع آب مشترکان بدمصرف در هفته سوم پاییز

به دنبال بی‌توجهی مشترکان بدمصرف آب به اخطارها، آب این دسته از مشترکان از روز یکشنبه ۱۷ مهرماه در ساعاتی از روز قطع خواهد شد.