غنی سازی ۹۰ درصد در دستور کار/در حال بررسی موارد مورد نیاز هستیم ۱۸ دی ۱۳۹۹
کمالوندی خبر داد:

غنی سازی ۹۰ درصد در دستور کار/در حال بررسی موارد مورد نیاز هستیم

کمالوندی از احتمال ورود ایران به غنی سازی 90 درصدی خبر داد. این مقدار غنی سازی مناسب تولید بمب اتمی است.