فشار شیوع کرونا به صنعت برق ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

فشار شیوع کرونا به صنعت برق

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق گفت: با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا، تابستان سختی در انتظار صنعت برق است.