نقشه راه دیپلماسی انرژی ایران با کشورهای عضو شانگهای تدوین شود ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

نقشه راه دیپلماسی انرژی ایران با کشورهای عضو شانگهای تدوین شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راه دیپلماسی انرژی کشورهای عضو شانگهای، یادآور شد: باید مشخص شود که قرار است میان ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، هند، پاکستان و افغانستان و ترکیه چه قراردادهای گازی یا نفتی منعقد شود.