خشکسالی و مسائل زیست‌محیطی اولویت کشورهای عضو اکو است ۲۴ آبان ۱۴۰۱
معاون دبیرکل اکو:

خشکسالی و مسائل زیست‌محیطی اولویت کشورهای عضو اکو است

معاون دبیرکل اکو با تأکید بر اینکه اولویت مهم این سازمان مسائل زیست محیطی و کم آبی است، گفت: متأسفانه اکنون تمام کشورهای عضو اکو با خشکسالی مواجه هستند و به غیر از ایران، کشورهای ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از مسئله کم آبی رنج می‌برند.