جوسازی ترکیه علیه کشورهای صادر کننده گاز ۲۴ مهر ۱۳۹۹

جوسازی ترکیه علیه کشورهای صادر کننده گاز

 پس از کشف میدان گازی در ترکیه که فاز بررسی و حفاری آن تازه شروع شده موج تبلیغات جدید این کشور علیه کشورهای صادر کننده گازآغاز شد و دولتمردان این کشور اعلام می کنند که کشورهای صادر کننده گاز از جمله ایران از این به بعد باید قیمت‌های منصفانه‌ای را برای ما تعیین کنند و  بدانند که به راحتی تسلیم قراردادهای گازی آنها نخواهیم شد.