گزارش ۲۰۲۲ چشم‌انداز جهانی نفت اوپک آبان‌ماه منتشر می‌شود ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

گزارش ۲۰۲۲ چشم‌انداز جهانی نفت اوپک آبان‌ماه منتشر می‌شود

گزارش چشم‌انداز جهانی نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۲۲، آبان‌ماه ۱۴۰۱ طی مراسمی رسمی در سطح عمومی منتشر می‌شود.