تولید نفت اوپک پلاس ۲۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

تولید نفت اوپک پلاس ۲۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت

کل اعضای ائتلاف اوپک پلاس در ماه اوت ۴۲.۸۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند که ۲۶۰ هزار بشکه در روز نسبت‌به ماه ژوئیه افزایش داشت، اما ۳.۶۱ میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تعیین‌شده بود.