عامل جدید در حوزه انرژی برای فشار بیشتر بر ایران ۰۸ آبان ۱۳۹۹
اکتشافات گازی ترکیه اهرم فشار علیه حوزه انرژی ایران؛

عامل جدید در حوزه انرژی برای فشار بیشتر بر ایران

وابستگی کامل ترکیه به گاز خارجی و وجود خط لوله‌های مختلف قدرت مذاکره این کشور را بالا برده است. ممکن است که ترکیه از قدرت مذاکراتی بیشترش استفاده کند تا از روسیه امتیاز بیشتری بگیرد. اما این دو کشور در زمینه افزایش نفوذ انرژی در اروپا متحد هستند و این بزرگترین تفاوت میان روابط گازی ترکیه با ایران و روسیه است.