پرداخت 607 میلیارد ریال پاداش همکاری به مشترکان خانگی استان فارس ۰۷ آبان ۱۴۰۱

پرداخت 607 میلیارد ریال پاداش همکاری به مشترکان خانگی استان فارس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از پرداخت 607 میلیارد ریالی پاداش همکاری به مشترکان خانگی استان فارس در تابستان سال جاری خبر داد.