نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران تابستان امسال در مشگین‌شهر وارد مدار می‌شود ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
نماینده مشگین‌شهر:

نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران تابستان امسال در مشگین‌شهر وارد مدار می‌شود

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی بعمل آمده با وزارت نیرو برق نیروگاه زمین گرمایی مشگین‌شهر همزمان با پیک مصرف، تابستان امسال وارد مدار خواهد شد.