کشت فراسرزمینی تنها راه نجات از بحران کم آبی| باید شاخص‌های بهره‌وری آب را ارتقا داد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کشت فراسرزمینی تنها راه نجات از بحران کم آبی| باید شاخص‌های بهره‌وری آب را ارتقا داد

سهم ایران در کشت فراسرزمینی نسبت به کشور‌های همسایه بسیار پایین است در حالیکه ایران از نظر کشت فراسرزمینی این قابلیت را دارد که بتواند کشت فراسرزمینی را توسعه دهد و بخشی از محصولات را به این شکل تامین کنیم.