زاینده‌رود خردادماه برای آبیاری شرق و غرب اصفهان بازگشایی می‌شود ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
کاهش خروجی سد زاینده رود؛

زاینده‌رود خردادماه برای آبیاری شرق و غرب اصفهان بازگشایی می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان از کاهش خروجی سد زاینده رود با اتمام نوبت چهارم توزیع ۱۰ روزه آب برای اراضی شرق اصفهان خبرداد.