“گندم” پیشتاز سطح زیرکشت قراردادهای زمستانه در شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

“گندم” پیشتاز سطح زیرکشت قراردادهای زمستانه در شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان

از ابتدای فصل قراردادهای زمستانه، قرارداد آب بیش از 23 هزار هکتار محصول گندم در امور مشترکین شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان به ثبت رسیده است.