صادرات روزانه ۷۰۰ کانتینر آب به ترکیه! ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

صادرات روزانه ۷۰۰ کانتینر آب به ترکیه!

عضو هیئت علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا از "صادرات روزانه ۷۰۰ کانتینر هندوانه به ترکیه" ابراز تأسف کرد و گفت: متأسفانه ما به کشور پرآبی چون ترکیه آب صادر می کنیم و از این موضوع هم خوشحالیم!