فتح هفت دریا با غول‌های شناور نفتی ایران ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
گزارش از زندگی بر روی نفتکش‌های ۲ میلیون بشکه‌ای؛

فتح هفت دریا با غول‌های شناور نفتی ایران

دریانوردان ایرانی که وظیفه رساندن نفت و فرآورده‌های نفتی را به مشتریان با نفتکش‌های غول‌پیکر برعهده دارند، با وجود دوری از خانواده اما گویی هیچ‌چیز جلودار آنها نیست نه شرایط سخت نه تحریم‌ها.