دوئل گازی ایران و قطر با سورپرایز جهانی قطر پایان می یابد ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

دوئل گازی ایران و قطر با سورپرایز جهانی قطر پایان می یابد

یک کارشناس انرژی اظهار داشت: تا با دنیا تعامل نکنیم هیچ امکانی برای ورود جدی به عرصه صادرات گاز چه خط لوله و چه از مسیر ال.ان.جی را نداریم.