فراموش کردن کرونا با به آب انداختن کشتی برقی در ووهان چین ۰۹ تیر ۱۳۹۹

فراموش کردن کرونا با به آب انداختن کشتی برقی در ووهان چین

کشتی برقی جانلیو پس از پایان بحران کرونا در رودخانه یانگ تسه در شهر ووهان به آب انداخته شد.