توضیحات سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص اسقاط کشتی‌های فرسوده ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص اسقاط کشتی‌های فرسوده

سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی ناشی از عملیات اسقاط کشتی های فرسوده نسبت به ساماندهی و مدیریت زیست محیطی فعالیت اسقاط کشتی های فرسوده اقدامات و برنامه های مهمی را طراحی و اجرا کرده است.