ممنوعیت فعالیت نفتکش‌های ۲۵ ساله در هند ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

ممنوعیت فعالیت نفتکش‌های ۲۵ ساله در هند

هند مجوز فعالیت نفتکش‌ها و فله‌برهایی که بیشتر از ۲۵ سال سن دارند را باطل کرده است.