دوبرابر حجم استراتژیک کشور درحال برداشت آب هستیم/ مصرف آب کشاورزی باید نصف شود ۲۷ مهر ۱۴۰۱

دوبرابر حجم استراتژیک کشور درحال برداشت آب هستیم/ مصرف آب کشاورزی باید نصف شود

معاون حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در اقتصاد امروز دنیا، هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بخواهد در تولید تمامی محصولات خودکفا باشد. با حجم منابع آبی کنونی کشور و این که دو برابر حجم استراتژیک آن در حال برداشت هستیم، قطعا نمی‌توانیم ادعا کنیم که در کشت تمامی محصولات کشور قصد خودکفا شدن داریم.