کمپ کارآفرینی SMART ENERGY در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌شود ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
با هدف راه‌اندازی کسب‌وکارهای فناورانه

کمپ کارآفرینی SMART ENERGY در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌شود

بوت کمپ کارآفرینی SMART ENERGY پژوهشگاه صنعت نفت با موضوع هوشمندسازی انرژی و محیط زیست برگزار می‌شود.